Monday, 1 October 2012


Di hari 1 di bulan Oktober, bulan yang diperuntukkan untuk penghormatan kepada Ibu Maria, dimana kita banyak berdoa kepada Tuhan Yesus melalui perantaraan Ibu Maria. Hari ini saya ingin mengtip Doa penyerahan diri kepada Bunda Maria, oleh St. Thomas Aquinas, yang antara lain berbunyi demikian:
“O, Perawan Maria yang termanis dan terberkati,
Bunda Allah yang dipenuhi dengan segala kelemah-lembutan….
Bunda semua orang beriman,
Pada hari ini dan sepanjang hari- hari dalam hidupku,
Aku menyerahkan tubuh dan jiwaku kepada hatimu yang berbelas kasihan,
semua tingkah lakuku, pikiranku, pilihanku,
kehendakku, perkataanku, perbuatanku,
seluruh kehidupanku dan kematianku
Sehingga dengan bantuanmu,
semua itu dapat diarahkan kepada kebaikan
sesuai dengan kehendak Putera-mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus…..
Dari Putera-Mu yang terkasih,
mohonkan untukku rahmat untuk menolak dengan tegas
segala godaan dunia, dari keinginan daging dan si jahat…
Bunda Perawan yang suci,
aku juga memohon kepadamu untuk memohonkan bagiku
ketaatan yang sejati dan kerendahan hati yang sejati
Sehingga aku dapat mengenali diriku sendiri
sebagai seorang yang berdosa … lemah dan tak berdaya,
tanpa rahmat dan bantuan dari Tuhan Pencipta
dan tanpa doa- doamu yang kudus…
Mohonkan bagiku juga,
O, Bunda Perawan,
kasih sejati sehingga dengan hatiku yang terdalam
saya dapat mengasihi Puteramu yang tersuci, Tuhan kami Yesus Kristus…
…..
Aku berdoa pula, bahwa pada akhir hidupku,
engkau, Bunda yang tak dapat dibandingkan dengan siapapun juga…
penolong bagi para pendosa…
akan melindungiku dengan kebaikanmu dan belas kasihanmu yang besar…
Ketika aku meninggal dunia dalam kasihmu dan kasih-Nya
semoga engkau mengarahkan aku
kepada jalan keselamatan dan kekudusan.” ((St. Thomas Aquinas, Devoutly I Adore Thee, trans. and ed. by Robert Anderson and Johann Moser (Manchester, New Hampshire: Sophia Institute Press, 1933), “Prayer of St. Thomas Aquinas to the Blessed Virgin,” 21-31))

Semoga Tuhan menyertaiku, selalu. amin